Yrityksille

 1. Väärinkäytöstutkinta

– yrityksiin kohdistuva epärehellisyys
– henkilöhaastattelut- ja kuulemiset
– työsopimuslain rikkomiset
– henkilön/yrityksen tausta- ja varallisuusselvitykset
– kilpaileva epärehellinen toiminta
– kassan lasku- ja tarkastuspalvelu
– takuu- ja palautustuotteiden tarkastus

2. Hävikintutkinta ja koeostot

– Koeostot ja tositteiston analysointi
– kassatarkkailu
– kassatilitystarkastukset
– tavarantoimittajien ja muiden ulkopuolisten toimijoiden tarkkailu
– henkilöpuhuttelut

3. Videovalvonta ja valvontavideoiden purku

– tallenteiden analysointi
– kuittitiedostojen ja valvontavideoiden vertaaminen
– analysointi, näytön arviointi
– toimenpidesuositukset ja jatkotoimenpiteet

4. Sisäisen tarkastuksen palvelut

– tarkastustoimintaa avustava palvelu
– sisäinen tarkastus (meiltä myös CIA-tutkinnon suorittanut sisäinen tarkastaja)

5. Rikosten paljastamistoiminta

– rikosten alustava tutkimus
– rikosten lisätutkinta
– rikosilmoituksen laatiminen viranomaisille

6. Vakuutustutkimukset

– korvausvaatimusten perusteiden todentaminen
– vakuutuspetokset

7. Tavaramerkki -ja patenttirikkomukset

8. Erikoispalvelut

– Sovittelu: tapaukset joissa sovitteluarvio on myönteinen. Osapuolet haluavat sovittelun ja asian sovittelulle ei ole estettä. Vaatii puolueettoman intressiarvion ja osapuolten yhteisen tahtotilan. Vain tapaukset joissa osapuolet eivät halua käyttää maksutonta sovittelua laki 9.12.2005/1015 tai tuomioistuinsovittelua Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa 26.8.2005/663

– sisäinen tarkastus: laajuus ja sisältö sovitaan yhdessä laaditun tarkastussunnitelman mukaiseksi.

-myymäläturvallisuuden tarkastus / turvallisuustarkastus: suppea tai laaja, ohjeistuksen päivitys.

– vartioinnin tarkastus

– konsultaatiokäynti asiakkaan luona: ongelmatilanteissa käynti asiakkaan luona neuvottelemassa ja mahdollisesti ohjeistamassa jatkomenettelyä. Kiinteä etukäteen sovittu veloitushinta.

 

HINNASTO

Veloituksemme perustuu toimeksiannon vaativuuteen, siihen liittyvään ammattiosaamiseen. Kulut perimme sellaisenaan. Veloitus sovitaan tapauskohtaisesti joko tuntiveloituksena, kiinteällä palkkiolla (+ kulut) voi olla myös kohdekohtainen (a) myymälä). Useissa tapauksissa palvelumme on ollut ilmaista koska tekoon syyllistynyt on joko vapaaehtoisesti tai tuomittu tutkinnasta aiheutuneet kulut maksamaan täysimääräisenä (emme tätä mainosta, koska on tiedettävä onko tekijä maksukykyinen).

Sisäinen tutkinta – esimerkkejä: 

Vaativuustasosta riippuen alk. 52,00€/h
(Asiantuntijoiden veloitushinnat erikseen)

Sopimusasiakkaille tallenteiden rutiinitarkastus sopimuksen mukaan.

Tapauksen kokonaisarviointi, toimenpidesuositukset ja henkilöpuhuttelut 55,00€/h.

Huom! Epärehellisyys-tapauksissa, jotka tutkinnassa selviävät, on toimeksiantajalla oikeus vaatia vahingonaiheuttajalta vahingonkorvaus sisältäen tutkinta- ja selvittelykulut täysimääräisinä.


Koeostot

Pareittain 42,00€/h/hlö
Kohdekohtaisesti kiinteä veloitus ja sovittujen käyntikertojen mukaan

Sisäinen tarkastus

Veloitushinta määräytyy kohteen sijainnin, tarkastuksen sisällön, tarkastustiheyden ja tarkastajalta vaaditun kokemuksen mukaan.
Kertaluontoiset, matkustamista vaativat tehtävät koti- ja ulkomailla. Veloitetaan kulut sekä sovitaan kiinteä palkkio. Kaikkiin hintoihin lisätään voimassaoleva ALV (nyt. 24%)

 

Referenssit

Palveluja ovat käyttäneet yksityishenkilöiden lisäksi mm. pienet-, keskisuuret- ja suuret yritykset, keskusliikkeet, myymäläketjut, tehdas- ja tuotantolaitokset, palvelujen tuottajat sekä asianajotoimistot. Asiakkaina yksityisten yritysten lisäksi valtion ja kunnan laitoksia.