Yksityisille

1. Henkilökohtaiset tutkimukset

– luotettavuus-selvitykset
– avioliittorikkomukset ja uskottomuustapaukset
– isyystutkimuksen konsultointi
– kadonneen omaisuuden tai henkilön etsintä
– todisteiden hankkiminen siviili- tai rikosoikeudenkäyntiä varten
– tutkimukset oikeustoimien pätevyydestä

2. Rikollistutkimukset

– anastusrikokset
– kavallus ja petos
– kiristys
– todistajien jäljittäminen
– todistajien haastattelu sekä suullisten ja kirjallisten lausuntojen kirjaaminen
– tutkintapyyntöjen laatiminen viranomaisille

3. Muut sopimuksen mukaiset palvelut

– testamentit
– geenitutkimukset
– näytön arvioiminen rikos- tai riita-asiassa
– sovittelu

 

HINNASTO

Veloituksemme perustuu toimeksiannon vaativuuteen, siihen liittyvään ammattiosaamiseen. Kulut perimme sellaisenaan. Veloitus sovitaan tapauskohtaisesti joko tuntiveloituksena tai kiinteällä palkkiolla (+ kulut). Useissa tapauksissa palvelumme on ollut ilmaista koska tekoon syyllistynyt on joko vapaaehtoisesti tai tuomittu tutkinnasta aiheutuneet kulut maksamaan täysimääräisenä (emme tätä mainosta, koska on tiedettävä onko tekijä maksukykyinen)

Tutkinta 

Vaativuustasosta riippuen alk. 69€/h sis ALV 24%
(Asiantuntijoiden veloitushinnat erikseen)

Tapauksen kokonaisarviointi ja henkilöpuhuttelut 55,00€/n

Huom! Epärehellisyys-tapauksissa, jotka tutkinnassa selviävät, on toimeksiantajalla oikeus vaatia vahingonaiheuttajalta vahingonkorvaus sisältäen tutkinta- ja selvittelykulut täysimääräisinä.

Referenssit

Palveluja ovat käyttäneet yksityishenkilöiden lisäksi mm. pienet-, keskisuuret- ja suuret yritykset, keskusliikkeet, myymäläketjut, tehdas- ja tuotantolaitokset, palvelujen tuottajat sekä asianajotoimistot. Asiakkaina yksityisten yritysten lisäksi valtion ja kunnan laitoksia.