Eettiset arvot

Laillisuusperiaate

Turvallisuusalalla ja –tehtävissä toimija tuntee alaansa koskevan lainsäädännön ja sitoutuu toiminnassaan erityiseen lainkuuliaisuuteen.

Luotettavuus, rehellisyys ja lahjomattomuus

Turvallisuustoiminta perustuu ehdottomaan rehellisyyteen ja luotettavuuteen noudattaen totuuden ja lahjomattomuuden periaatteita.

Ammattimaisuus

Turvallisuustoiminta pohjautuu ammattimaisuuteen, alan tietoon ja taitoon sekä jatkuvaan kouluttamiseen ja kehittymiseen.

Yhteiskuntavastuullisuus

Turvallisuusalalla ja –tehtävissä toimija kantaa ammatillisen vastuunsa yhteiskunnalle ja tukee viranomaisten turvallisuustoimintaa etsimällä tehtävissään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ratkaisuja.

Avoimuus

Turvallisuustoimiala edistää toimintansa avoimuutta yhteiskunnassa ja korostaa turvallisuusnäkökohtien huomioimista kaikessa päätöksenteossa.

Perusta

Turvallisuustoiminta on luotettavaa ja vastuullista sekä lakia ja perusoikeuksia kunnioittavaa ja suojelevaa.